FC Barcelona v FC Porto, UEFA Champions League match, Group H, date 5. Football, Lluis Companys Stadium, Barcelona, Spain - 28 Nov 2023
Acuzat de Griezmann că a plecat la Barcelona pentru că se plictisea, Joao Felix a venit cu replica
Cadiz CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports, Spain - 26 Nov 2023
Carlo Ancelotti a făcut anunțul! Decizia luată de Real Madrid în legătură cu perioada de transferuri a iernii
UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Pressekonferenz, eutsche Bank Park, Frankfurt, 16.10.2023 Symbolbild Po
România își află în mai puțin de 24 de ore adversarele de la EURO 2024! Tot ce trebuie să știi înaintea tragerii la sorți
Digi Sport 1 Live
Acum
Stirile Digi Sport

La Liga te premiaza! Fii atent la emisiunea Fotbal European

articol scris de Digi Sport
30.11.2023, 16:45

Din 21 noiembrie, Digi Sport îți lansează o nouă provocare! Pentru că iubești fotbalul și pentru că dragostea ta contează, La Liga te premiază!

Open box 1
 • SuperLiga: Botoșani - Rapid, sâmbătă, 17:00, DGS 1

 • SuperLiga: Universitatea Craiova - CFR Cluj, vineri, 20:30, DGS 1

Timp de trei săptămâni, până pe 13 decembrie, te așteaptă concursuri cu premii speciale în cadrul emisiunii Fotbal European. 

Îți testăm cunoștințele și viteza de reacție și savurăm împreună o porție bună de distracție! Dacă ai eficiența lui Bellingham și precizia lui Lewandowski, premiile pot fi ale tale! Fiecare ediție a concursului are un spațiu dedicat în cadrul emisunii ”Fotbal European”, de pe Digi Sport 1. 

La Liga te premiază. Privește emisiunile Fotbal European și răspunde la întrebări

UPDATE, 30 noiembrie: Câștigătorul ediției este Maxim Alexandru, din Timișoara. 

UPDATE, 21 noiembrie: Câștigătorul primei ediții este Florin Fericean, din Arad.

Ce trebuie să faci? Să asculți întrebarea lansată de George Dobre sau de Andrei Niculescu în edițiile din 21 și 30 noiembrie și 7 și 13 decembrie ale Fotbal European, să ne suni cât de repede poți la numărul 0773 444 344, condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator, și să dai răspunsul corect!

Dacă primul participant nu oferă răspunsul corect, va intra în direct următorul telespectator care apelează numărul de concurs, până când răspunsul corect va fi dat.

Fiecare concurs este o șansă de a demonstra cât de bine cunoști campionatul Spaniei! Urmărești Fotbal European? Foarte bine! Din 21 noiembrie, primești răsplata! Pentru că La Liga te premiază!

Regulamentul concursului poate fi citit mai jos:

Regulamentul ConcursuluiLaLiga te premiază!

Art. 1. Organizatorul. Regulamentul oficial al Concursului

Organizatorul concursului „LaLiga te premiază!” (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este RCS & RDS S.A., cu sediul social în București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza I, et.2, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/12278/1994, având C.U.I. RO5888716, reprezentată legal de domnul Serghei Bulgac, în calitate de Președinte C.A., denumită în continuare „Organizator sau „RCS&RDS.

Prin organizarea acestui Concurs, Organizatorul urmărește creșterea audienței și promovarea brand-ului Digi Sport 1.

Concursul se va derula în conformitate cu prezentul Regulament. „Regulament” înseamnă toate și oricare dintre regulile Concursului, obligatorii pentru toți Participanții, în vigoare în orice moment pe parcursul desfășurării Concursului. Regulamentul va fi adus la cunoștința publicului conform legislației aplicabile din România, fiind disponibil gratuit, începând cu data de 21.11.2023, după cum se detaliază la art. 8 de mai jos, care reglementează „Publicarea Regulamentului Concursului”.

Organizatorul își rezervă dreptul să modifice, fără să solicite acordul Participanților și fără drept de compensare pentru aceștia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fără a se limita la: prevederile care reglementează modul de derulare a Concursului, teritoriul de desfășurare a Concursului, condițiile de participare la Concurs, data de început și data de sfârșit a Concursului (putând inclusiv să suspende sau să înceteze Concursul). Modificările de orice fel aduse prezentului Regulament urmează să intre în vigoare începând cu data afișării lor pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv „digisport.ro”.

Art. 2. Temeiul legal

Regulamentul Concursului este redactat în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, republicată.

Conform art. 46 al O.G. 99/2000, Concursul nu este asimilat loteriei publicitare, premiile fiind câștigate datorită abilității, cunoștințelor și perspicacității Participanților, câștigătorul fiind desemnat în funcție de abilitățile și cunoștințele sale.

Art. 3. Durata Concursului Teritoriul Concursului.

Concursul se desfășoară pe teritoriul României, în datele de 21, 30 noiembrie, 07 și 13 decembrie 2023, pe postul de televiziune Digi Sport 1, în cadrul emisiunii Fotbal European, în intervalul orar 18:00-18:15.

Art. 4. Condițiile de participare la Concurs

La Concurs pot să participe orice persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Concursului, respectiv la data de 21.11.2023.

 2. au domiciliul pe teritoriul României sau sunt rezidenți pe teritoriul României;

 3. nu sunt salariați și/sau colaboratori persoane fizice ai Grupului DIGI și nu sunt rude sau afini ale/ai persoanelor menționate anterior la prezenta lit.c), până la gradul IV inclusiv, în linie directă sau colaterală. Grupul DIGI înseamnă, în relație cu orice persoană, RCS & RDS S.A., Campus Media TV S.R.L., precum și orice altă persoană fizică sau juridică care controlează, în mod direct sau indirect, sau este controlată de, sau este sub control comun cu una dintre aceste societăți, după caz;

 4. dețin un document de identitate valabil, respectiv buletin de identitate sau carte de identitate, care va trebui prezentat în scopul identificării, validării și al primirii premiilor dacă Participanții sunt declarați caștigători ai Concursului;

 5. nu înregistrează restanțe la plata vreunei sume de bani în legătură cu serviciile de comunicații electronice sau de altă natură prestate de Organizator sau de către o altă societate din Grupul Digi, grup din care Organizatorul face parte;

 6. participarea la Concurs implică prelucrarea de Organizator a datelor cu caracter personal, în condițiile prevăzute în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integrantă din prezentul Regulament.

 7. nu au mai câștigat în cele 6 luni anterioare începerii Concursului vreun premiu la un concurs/campanie organizat(ă) de posturile de televiziune Digi Sport 1.

Totodată, Participanții iau la cunoștință că Organizatorul poate decide ca, în scopul predării premiilor reglementate la art. 6, alin. 6.1 de mai jos, să organizeze un eveniment public, fără să fie însă obligat la aceasta. Dispozițiile prezentului paragraf se aplică corespunzător și în ceea ce privește participarea câștigătorilor la acest eveniment. Prin participarea la Concurs, câștigătorii Concursului își dau acordul explicit cu privire la cele menționate în prezentul paragraf.

Înscrierea la Concurs are următoarele efecte (ca): (i) citirea, înțelegerea și acceptarea Regulamentului de către Participanți; (ii) obligativitatea respectării integrale a prevederilor prezentului Regulament și (iii) înțelegerea faptului că, în cazul nerespectării prevederilor prezentului Regulament, Participanții pot fi excluși din Concurs și orice premii acordate pot fi anulate. Cerințele menționate la subpct.(i)-(iii) reprezintă condiții esențiale pentru înscrierea la Concurs. Participanții au luat cunoștință și sunt de acord ca Organizatorul este îndreptățit să nu acorde premiul unui telespectator Digi Sport 1 care nu îndeplinește condițiile de participare la Concurs, chiar dacă telespectatorul a fost declarat câștigător în cadrul emisiunii Fotbal European.

Art. 5. Mecanismul Concursului, desemnarea și anunțarea câștigătorilor Concursului

5.1. Mecanismul Concursului

Concursul se desfășoară pe durata și pe teritoriul menționate la art. 3 ”Durata Concursului. Teritoriul Concursului” de mai sus.

Concursul se adresează persoanelor care îndeplinesc toate condițiile cerute unui Participant, după cum se detaliază la art. 4 „Condițiile de participare la Concurs”.

În datele de 21, 30 noiembrie, 07 și 13 decembrie 2023, în intervalul orar 18:00 – 18:15 are loc câte o sesiune a concursului “LaLiga te premiază!” (în total 04 sesiuni de concurs), în cadrul emisiunii Fotbal European difuzată pe postul de televiziune Digi Sport 1.

Realizatorul emisiunii, George Dobre va anunța în direct fiecare sesiune de concurs și va adresa telespectatorilor o întrebare despre campionatul de fotbal spaniol LaLiga.

Primul participant care va suna la numărul de telefon 0773 444 344 (condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator de telefonie mobilă) și va răspunde corect în direct pe post la întrebarea adresată de realizatorul emisiunii va câștiga un premiu constând în produse promoționale LaLiga.

În cazul în care participantul intrat în direct nu răspunde corect, va fi preluat următorul participant care apelează numărul de concurs mai sus menționat, până când un participant va oferi răspunsul corect.

Vor fi considerate apeluri telefonice valabile doar cele primite în interiorul sesiunii de Concurs, care nu sunt efectuate prin linii telefonice cu identitate ascunsă, care nu conțin un limbaj licențios, instigator, injurios și care nu contravin, în niciun fel, legii, ordinii publice sau bunelor moravuri, care nu incită la discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie (denumite în continuare „apeluri telefonice valabile”).

Fiecare câștigător va fi anunțat pe postul de televiziune Digi Sport 1 și pe site-ul digisport.ro.

Câștigătorii nu mai pot participa la alte sesiuni ale Concursului.

Prin participarea la Concurs, Participanții declară că sunt de acord și că nu vor solicita, în nicio modalitate, niciun fel de reparare materială ori de orice altă natură și că nu vor formula plângeri/sesizări împotriva Organizatorului în cazul în care, dar fără a se limita la, sunt întâlnite situații în care: (i) există erori de conectare la rețea și/sau la serviciu; (ii) serviciul ce permite participarea la Concurs devine indisponibil sau se restrânge în teritoriul unde se desfășoară Concursul din cauze de forță majoră și/sau revizii tehnice neașteptate, (iii) altele asemenea.

5.2. Desemnarea Câștigătorilor Concursului

Desemnarea Câștigătorilor se face de către Organizator, în funcție de criteriile menționate la alin. 5.1 de mai sus.

Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe postul de televiziune Digi Sport 1 și pe site-ul digisport.ro.

Validarea Participanților desemnați câștigători se va face pe baza datelor personale menționate la art. 6 „Premiile”, alin. 6.2. „Acordarea premiilor” de mai jos, verificate prin consultarea actului de identitate și/sau a oricăror alte documente solicitate de Organizator.

5.3. Modalități tehnice de monitorizare a Concursului

Toate operațiunile de înscriere la Concurs se înregistrează într-o bază de date și vor fi puse, la cerere, la dispoziția autorităților competente în domeniu.

5.4. Fraudarea Concursului

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a evita fraudarea Concursului. În cazul constatării unor situații de fraudare a Concursului, Organizatorul va proceda la descalificarea Participantului și la invalidarea premiului câștigat prin fraudă.

5.5. Alte cazuri de descalificare a Participanților

Pe lângă orice alte cazuri de descalificare prevăzute în Regulament, dacă se dovedește că informațiile furnizate de Participanți pe parcursul desfășurării Concursului nu sunt adevărate și/sau că Participanții încalcă oricare dintre condițiile de participare la Concurs sau dintre dispozițiile prezentului Regulament, Organizatorul își rezervă dreptul de a anula premiul acordat și de a valida un alt câștigător în condițiile prezentului Regulament și, respectiv, să închidă Concursul ca urmare a imposibilității desemnării altor participanți câștigători, după caz.

Art. 6. Premiile. Predarea premiilor Concursului.

6.1. Premiile

În cadrul Concursului, RCS&RDS S.A., cu sprijinul LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL oferă 4 premii, fiecare premiu constând într-un pachet cu produse promoționale LaLiga, compus din: tricou de fotbal, cutie carton, sticlă de apă, căciulă, șosete, trepied, geantă, minge de fotbal și minge antistres, toate în valoare de 95,93 Euro.

Valoarea totală a premiilor oferite în cadrul Concursului este de 383,72 Euro (TVA inclusă).

Valorile premiilor sunt exprimate în Euro și sunt calculate la un curs de 5 lei/1Euro.

Câștigătorii nu pot solicita contravaloarea în bani, servicii și/sau alte bunuri a premiilor și nici nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/opțiunilor premiilor.

6.2. Acordarea Premiilor

Validarea și ridicarea oricărui premiu pus la dispoziție de către RCS&RDS S.A. se pot face numai în baza datelor personale comunicate de câștigători Organizatorului în ziua în care sunt contactați de către un reprezentant al postului de televiziune Digi Sport 1 prin oricare dintre următoarele mijloace de comunicare: telefonic, poștă electronică (e-mail fără semnătură digitală autorizată).

Datele personale prelucrate în cadrul concursului sunt:

- pentru participanți: număr de telefon,

- pentru participanții intrați în direct: nume, prenume, număr de telefon și voce,

- pentru câștigătorii premiilor a căror valoare este mai mică de 600 lei: nume, prenume, serie și număr carte de identitate, număr de telefon, voce, adresă, e-mail și semnătura.

Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiilor către aceștia.

Organizatorul se obligă să trimită către câștigătorii concursului premiile menționate în Art. 6.1 într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la data la care aceștia au fost declarați câștigători.

Art. 7. Protecția datelor personale

Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Nota de informare și în Anexa privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Art. 8. Publicarea Regulamentului Concursului

Regulamentul Concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe pagina digisport.ro, la secțiunea dedicată Concursului.

Participanții nu vor fi obligați la plata vreunor sume către Organizator în legatură cu Concursul sau la suportarea altor costuri decât cele inerente serviciilor de telefonie, de Internet sau altor servicii contractate de aceștia care le permit să participe la Concurs și să acceseze paginile de internet relevante pentru detalii privind Concursul sau în legătură cu Concursul, servicii poștale sau tarife normale de telefon în legătură cu Concursul, fără a aduce atingere altor prevederi ale Regulamentului.

Pe perioada de desfășurare a Concursului, Participanții pot suna la linia de telefon dedicată Concursului: 031 400 2929 (condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator de telefonie) pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu Concursul (regulament de participare, premii, modalitate de acordare a premiilor, precum și pentru sugestii sau eventuale reclamații). Programul de funcționare a liniei telefonice este de luni până vineri între orele 10:00 - 18:00.

Orice modificare a prezentului Regulament va fi facută publică pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv digisport.ro.

Art. 9. Taxe și impozite

Dacă va fi cazul conform legislației fiscale aplicabile, RCS&RDS S.A. are obligația de a calcula și vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare aplicabile în România. La data redactării prezentului Regulament, valoarea impozitului reprezintă 10% din valoarea netă a premiului, ce se calculează ca diferență dintre valoarea brută a premiului și suma reprezentând venitul neimpozabil (600 lei).

Orice alte obligații de natură fiscală și/sau de orice altă natură, în legătură cu premiile acordate în Concurs, cad și rămân în sarcina exclusivă a câștigătorilor premiilor.

Art. 10. Responsabilitate

Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale oricăror instituții în ceea ce privește premiile câștigate de către Participanți.

Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de proprietatea premiilor după acordarea acestora.

Organizatorul nu este răspunzător, nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere pentru calitatea premiilor acordate în cadrul Concursului. Prin participarea la acest Concurs, Participanții confirmă că înțeleg și își asumă faptul că premiile acordate în cadrul Concursului nu sunt furnizate, operate sau gestionate de către sau cu implicarea Organizatorului, ci de către terțe părți, furnizori ai respectivelor produse promoționale și ca atare Organizatorul nu are și nu poate avea nicio răspundere cu privire la acestea.

Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informații false sau eronate.

Organizatorul nu are nicio răspundere și nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către Participanți. Premiile se vor acorda numai acelor Participanți ale căror date/documente sunt trimise în cadrul Concursului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorul nu își asumă și nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile Participanților la Concurs privind funcționarea defectuoasă și/sau nefuncționarea rețelelor de telefonie fixă și/sau mobilă, ori a rețelelor de Internet care le permit participarea la Concurs.

Totodată, Organizatorul nu va fi răspunzător pentru eventuale disfuncționalități apărute în derularea Concursului, în general, ca urmare a acțiunilor unor terți, cum ar fi dar fără a se limita la: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații, cablu TV sau alții asemenea.

Organizatorul nu are obligația de a purta corespondența privitoare la solicitările necâștigătoare. Pentru ducerea la buna îndeplinire a obligațiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau împuternici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalități, la libera sa alegere.

Prin participarea la acest Concurs, Participanții declară și garantează faptul că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor instrucțiunilor Organizatorului precum și tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației aplicabile.

Art. 11. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte și Participanții la Concurs, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, se vor soluționa de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

Art. 12 Încetarea Concursului

Concursul poate înceta în următoarele situații:

 • împlinirea termenului pentru care a fost anunțat Concursul;

 • apariția unui eveniment ce constituie forță majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul;

 • decizia unilaterală a Organizatorului de a înceta Concursul.

Organizator

RCS&RDS S.A.
Președinte C.A.
Serghei Bulgac

Etichete: george dobre , concurs laliga te premiaza , emisiunea fotbal european


Urmărește știrile digisport.ro și pe Google News


Noua Aplicaţie Digi Sport poate fi descărcată din
Digi24
O femeie a fost declarată moartă de medici. Angajatul de la crematoriu a verificat și a văzut că era caldă și respira
O femeie a fost declarată moartă de medici. Angajatul de la crematoriu a verificat și a văzut că era caldă și respira

Un angajat de la un crematoriu din Brazilia, care s-a dus la morga unui spital pentru a ridica un...

Descarcă aplicația Digi24

Sondajul zilei

Top articole
maria popescu (30)
Cu un buget de 1.000 de euro pe lună în Barcelona, fiica lui Gică Popescu a spus ce făcea când rămânea fără bani

Reacția antrenorului lui Alaves, după ce a auzit ce a spus Ianis Hagi în timpul antrenamentului
Spain - FC Barcelona vs Deportivo Alaves - 12/11/2023
"Am dărâmat aceste anomalii!" Anunțul făcut de Clotilde Armand, după ce a trimis buldozerul la hotelul lui Dumitru Dragomir
2
Răsturnare de situație: decizia luată de Dinamo în privința antrenorului
fcd
Pus să numească cel mai talentat coleg pe care l-a avut vreodată, Zidane a răspuns pe loc: "De departe!"
profimedia-0603165407
Recomandările redacției
UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Pressekonferenz, eutsche Bank Park, Frankfurt, 16.10.2023 Symbolbild Po
România își află în mai puțin de 24 de ore adversarele de la EURO 2024! Tot ce trebuie să știi înaintea tragerii la sorți

Exclusiv Florin Prunea nu s-a abținut, după ce a văzut ”circul” de la Dinamo: ”Nu faci așa ceva!”
florin prunea
Gigi Becali a vorbit despre Dan Nistor, iar ”U” Cluj a reacționat imediat
FotoJet
Video Exclusiv Ilie Dumitrescu i-a ales României cea mai accesibilă grupă de la EURO 2024, cu o zi înaintea tragerii la sorți
ilie-dumitrescu
Citește și
Nu mai există cale de întoarcere! Ce a spus Joao Felix despre Atletico și jucătorii de la club
joao
Mesaj clar pentru Real Madrid: "E jucătorul nostru!"
2023 Champions League Football Chelsea v Real Madrid Apr 18th
O tânără a fost trimisă acasă de la job după ce șefii i-au reproșat că poartă o ținută indecentă: ”Ar trebui să-mi dau demisia?”
O tânără a fost trimisă acasă de la job după ce șefii i-au reproșat că poartă o ținută indecentă: ”Ar trebui să-mi dau demisia?”
Gigi Becali face echipa României pentru turneul final Euro 2024: ”Doar cu el titular ne calificăm!"
Gigi Becali face echipa României pentru turneul final Euro 2024: ”Doar cu el titular ne calificăm!"
Dezvăluirile unui tricolor calificat la EURO: ”Mama a fost operată de cancer înaintea meciului cu Israel și n-am știut”
Dezvăluirile unui tricolor calificat la EURO: ”Mama a fost operată de cancer înaintea meciului cu Israel și n-am știut”
Fiica mijlocie a lui Bruce Willis, criticată după ce a făcut publice imagini cu tatăl ei: „E clar că postează aceste imagini pentru atenție!”
Fiica mijlocie a lui Bruce Willis, criticată după ce a făcut publice imagini cu tatăl ei: „E clar că postează aceste imagini pentru atenție!”
Lili Sandu, într-un corset metalic, demn de prințesa războinică, și o fustă mini. Vedeta de 44 de arată spectaculos
Lili Sandu, într-un corset metalic, demn de prințesa războinică, și o fustă mini. Vedeta de 44 de arată spectaculos
Insula grecească mai puțin cunoscută care ar putea deveni un magnet turistic anul viitor
Insula grecească mai puțin cunoscută care ar putea deveni un magnet turistic anul viitor
Când vor putea românii lua carnetul de la 17 ani? Cum se schimbă regulile privind alcoolul la volan?
Când vor putea românii lua carnetul de la 17 ani? Cum se schimbă regulile privind alcoolul la volan?
România în Schengen – care sunt șansele aderării. Anunțul așteptat de români, „este oficial"
România în Schengen – care sunt șansele aderării. Anunțul așteptat de români, „este oficial"
Rezultat "bombă" în a doua zi de la Campionatul Mondial de handbal. Ce națională a produs surpriza
Rezultat "bombă" în a doua zi de la Campionatul Mondial de handbal. Ce națională a produs surpriza
"Panică totală" la Real Madrid
Soccer: International Friendly Soccer-Real Madrid at Juventus

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

ProFm
Lili Sandu, într-un corset metalic, demn de prințesa războinică, și o fustă mini. Vedeta de 44 de arată spectaculos
Lili Sandu, într-un corset metalic, demn de prințesa războinică, și o fustă mini. Vedeta de 44 de arată spectaculos
Digi World
Ce se întâmplă în organism dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment asupra sănătății
Ce se întâmplă în organism dacă obișnuiești să consumi scorțișoară în mod regulat. 5 efecte ale acestui condiment asupra sănătății
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine la 15 minute după ce stăpânul său a murit. Familia a fost devastată
Ce s-a întâmplat cu un câine la 15 minute după ce stăpânul său a murit. Familia a fost devastată
Confidenţialitatea ta este importantă pentru noi. Vrem să fim transparenţi și să îţi oferim posibilitatea să accepţi cookie-urile în funcţie de preferinţele tale.
De ce cookie-uri? Le utilizăm pentru a optimiza funcţionalitatea site-ului web, a îmbunătăţi experienţa de navigare, a se integra cu reţele de socializare şi a afişa reclame relevante pentru interesele tale. Prin clic pe butonul "DA, ACCEPT" accepţi utilizarea modulelor cookie. Îţi poţi totodată schimba preferinţele privind modulele cookie.
Da, accept
Modific setările
Alegerea dumneavoastră privind modulele cookie de pe acest site
Aceste cookies sunt strict necesare pentru funcţionarea site-ului și nu necesită acordul vizitatorilor site-ului, fiind activate automat.
- Afișarea secţiunilor site-ului - Reţinerea preferinţelor personale (inclusiv în ceea ce privește cookie-urile) - Reţinerea datelor de logare (cu excepţia logării printr-o platformă terţă, vezi mai jos) - Dacă este cazul, reţinerea coșului de cumpărături și reţinerea progresului unei comenzi
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
RCS&RDS S.A. digisport.ro Vezi politica de confidenţialitate
cmp_level, prv_level, m2digisportro, cookie_poll_id_XXX
Studiu de Audienţă și Trafic Internet (prin CXENSE) brat.ro
cX_S, cX_P, cX_T
Google IDE google.com Vezi politica de confidenţialitate
IDE
Vă rugăm să alegeţi care dintre fişierele cookie de mai jos doriţi să fie utilizate în ce vă priveşte.
Aceste module cookie ne permit să analizăm modul de folosire a paginii web, putând astfel să ne adaptăm necesității userului prin îmbunătățirea permanentă a website-ului nostru.
- Analiza traficului pe site: câţi vizitatori, din ce arie geografică, de pe ce terminal, cu ce browser, etc, ne vizitează - A/B testing pentru optimizarea layoutului site-ului - Analiza perioadei de timp petrecute de fiecare vizitator pe paginile noastre web - Solicitarea de feedback despre anumite părţi ale site-ului
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google Analytics google.com Vezi politica de confidenţialitate
_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN, _gac_<property-id>, __utma, __utm, __utmb, __utmc, __utmz, __utmv
Aceste module cookie vă permit să vă conectaţi la reţelele de socializare preferate și să interacţionaţi cu alţi utilizatori.
- Interacţiuni social media (like & share) - Posibilitatea de a te loga în cont folosind o platformă terţă (Facebook, Google, etc) - Rularea conţinutului din platforme terţe (youtube, soundcloud, etc)
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Facebook facebook.com Vezi politica de confidenţialitate
a11y, act, csm, P, presence, s, x-referer, xs, dpr, datr, fr, c_user
Youtube youtube.com Vezi politica de confidenţialitate
GED_PLAYLIST_ACTIVITY,APISID, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, NID, PREF, SAPISID, SID, SSID, SIDCC, T9S2P.resume, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, dkv, s_gl, wide
Twitter twitter.com Vezi politica de confidenţialitate
_twitter_sess, auth_token, lang, twid, eu_cn, personalization_id, syndication_guest_id, tfw_exp
Disqus disqus.com Vezi politica de confidenţialitate
mp_17b27902cd9da8972af8a3c43850fa5f_mixpanel, Disqusauth, sessionid,_utmb, disqus_unique, testCookie
Aceste module cookie sunt folosite de noi și alte entităţi pentru a vă oferi publicitate relevantă intereselor dumneavoastră, atât în cadrul site-ului nostru, cât și în afara acestuia.
- Oferirea de publicitate în site adaptată concluziilor pe care le tragem despre tine în funcţie de istoricul navigării tale în site și, în unele cazuri, în funcţie de profilul pe care îl creăm despre tine. Facem acest lucru pentru a menţine site-ul profitabil, în așa fel încât să nu percepem o taxă de accesare a site-ului de la cei care îl vizitează. - Chiar dacă astfel de module cookie nu sunt utilizate, te rugăm să reţii că ţi se vor afişa reclame pe site-ul nostru, dar acestea nu vor fi adaptate intereselor tale. Aceste reclame pot să fie adaptate în funcţie de conţinutul paginii.
Companie Domeniu Politica de confidenţialitate
Google DFP google.com Vezi politica de confidenţialitate
__gads, id, NID, SID, ANID, IDE, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, uid, _ssum, test_cookie, 1P_JAR, APISID, evid_0046, evid_0046-synced
CXENSE cxense.com Vezi politica de confidenţialitate
gcks, gckp, _cX_segmentInfo, cx_profile_timeout, cx_profile_data
Trimite
Vezi politica de confidenţialitate